شركت پتروشيمی كـاويـان (سهامی خاص)

ثبـت شـده به شماره 255100 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری، از شركتهای تابعه گروه باختر می باشد.
مأموريت اصلي شركت پتروشيمی باختر كه با سرمايه گذاری شركت ملي صنايع پتروشيمی و ديگر شركتهاي سرمايه گذاری بخش خصوصی تشكيل شده عبارتست از ساماندهی و سازماندهی منابع مالی و همچنين كسب اطمينان از اجراي پروژه هاي پتروشيمی غرب كشور. اين شركت همچنين بعنوان شركت تخصصي مادر عمل كرده و مسئوليت تأمين اعتبارات مالي مورد نياز جهت اجراي پروژه های زيرمجموعه خود را به عهده دارد.شركت پتروشيمی كاويان كه در شهريور ماه 1384 تأسيس گرديد، وظيفة تأمين خوراك مورد نياز ساير شركتهای زير مجموعه گروه باختر را عهده دار می باشد، كه از طريق تزريق به خط لوله اتيلن غرب كشور خوراك رسانی به اين مجتمع ها صورت مي پذيرد.

 

 


 چشـم انـداز

تبدیل شدن به قابل اعتماد ترین مجتمع در تولید و تامین اتیلن در بازار های منطقه ای همراه با سودآوری پایدار و سرآمدی در تامین رضایت ذینفعان با استفاده از نو آوری و استراتژی های دو سو توان مبتنی بر الگوی توسعه پایدار

 

ارزش های سازمانی ( اهتمام)

1-احترام به ارزشهای انسانی:

ترویج فضایل اخلاقی به هدف اعتلای منابع انسانی توام با رعایت قوانین انضباط حرفه ای و سازمانی که متضمن منافع کلیه ذی نفعان و نیز ارزش نهادن به توانایی ها و استعدادهای فردی خصوصا در زمینه نوآوری و خلاقیت 


2-همراه و همدل نمودن ذی نفعان:

سهیم دانستن ذی نفعان در تصیمیم سازی و تصمیم گیری با توجه به اصل دانائی، شایسته سالاری، تجربه و تعهد متقابل سازمان و ذی نفعان در سایه اعتماد، احترام و اهداف عالیه مشترک


3-تولید محصول با کیفیت و رعایت استانداردها جهت رقابت:

افتخار شرکت به رعایت استانداردها و تولید محصول قابل رقابت در بازارهای داخلی و خارج 


4-مشتری مداری و کسب اعتماد و رضایت مشتری:

تعهد مشترک تمامی پرسنل شرکت به تحقق خواسته های مشتری با ارائه محصولات و خدمات با کیفیت و سریع به آنان


5-ایمنی و آرامش:

تلاش در جهت پیشگیری و کنترل مصدومیت ها و بیماری های شغلی کارکنان و ارزیابی خطرات و ریسک های ایمنی جهت جلوگیری از سلب آرامش محیط کار (کارکنان)


6-مسئولیت در برابر جامعه:

متعهد به رعایت و ارتقای ارزش های جامعه و توانمندسازی جامعه پیرامون و دوستدار محیط زیست

 

 

 

علت وجودی

پتروشیمی کاویان نماد خود باوری و قلب تپنده تامین خوراک اتیلن گروه باختر و سایر شرکت ها در تولید پایدار ، ارزش افزائی ، اشتغال زائی و توسعه مسئولیتهای اجتماعی همسو با انتظارات کلیه ذینفعان فعالیت مینماید .
این مهم با رعایت الزامات زيست محيطی، ايمنی و بهداشتی، همراه باایجاد كيفیت بالای محصول و توجه ویژه به شرایط بقاء در بازارهای داخلی و بین المللی محقق می گردد.